Liên hệ

TIỂU HỌC A TRỰC ĐẠI

Đa ch: xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tnh Nam Đnh
Hiu Trưởng: Bà Phạm Thị Thúy Lụa
Đin thoi: 03503884113
Email: .tdaia.thtn@gmail.com